اقتصاد دانش بنیان: مؤلفه‌ها و راهکارهای دانش‌بنیان‌کردن اقتصاد
با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان می‌توانیم در کمترین فاصلهٔ زمانی به مرزهای تکنولوژی دست پیدا کنیم، به مرزهای رشد اقتصادی برسیم و خودمان شکاف خودمان با کشورهایی که پیشرفته به حساب می‌آیند بتوانیم به سرعت کاهش بدهیم. ادامه دارد
بررسی رویکردهای مختلف به اقتصاد دانش‌بنیان
در کشور ما با توجه به شرایطي که تحریم‌ها و ناملایمات خارجی و داخلی بيش از پيش در شکل‌گيری مشکلات اقتصادی تأثيرگذار هستند، افزایش شدت دانش برای ایجاد فضای رقابتی بين بنگاه‌ها و افزایش بهره‌وری و کارایی و در نتيجه افزایش توليد امری مهم و ضروری محسوب می‌شود.
ادامه دارد
تجربه اقتصاد مقاومتی در اقتصادهای غربی
پذیرفتن مطلق و بدون چون و چرای نظریه‌های تجارت مبتنی بر مزیت نسبی و عمل کردن تمام و کمال به این نظریات و اعتماد به آن‌ها یک روش ساده انگارانه است. این نظریات توسط بشر و بویژه دانشمندان غربی طراحی شده است و نادیده گرفتن منافع کشورهایی که سابقه سیاهی در استعمار کشورها داشته‌اند عاقلانه به نظر نمیرسد. ادامه دارد
هندسه عزت، حکمت و مصلحت در اقتصاد مقاومتی (بخش دوم)
هندسه عزت، حکمت و مصلحت از مهمترین اصول بنیادین اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و این هندسه اشاره به مصلحت اندیشی برای جامعه، تدبیر و اندیشه راهبردی و نیز اقتدار همه جانبه دارد. ادامه دارد
حذف موانع اقتصاد مردمی، راهگشای مشکلات اقتصادی کشور
با توجه به شرایط اقتصاد کشور و پیچیده‌تر‌شدن آن، راهکارهای تک‌بعدی ارائه‌شده ناظر به ورود دولت و مدیریت اقتصاد از طرف دولت، قادر به حل معضلات کنونی نیست. برای حل این معضلات نیازمند ورود مردم در کنار کمک‌های دولت مانند ایجاد زیرساخت‌ها هستیم تا با همکاری این دو بتوان به مشکلات اقتصادی فائق آمد. ادامه دارد
تفاوت خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد در تفسیر بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴
ورود مردم در همه حوزه‌های اقتصادی البته با برنامه‌ریزی و نظارت دولت، معنای مردمی‌سازی اقتصاد است. یکی از شئون بازیگری مردم در اقتصاد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. یعنی دولت بتواند خود را از بخشی از تصمیم‌گیری‌ها بیرون بکشد و آن را به مردم واگذار کند. ادامه دارد
چرایی اقتصاد مردمی
اتکا به نفت اقتصاد ایران را به اقتصادی مبدل گردانیده که تنها بر یک پایه استوار است و این امر در هر اقتصادی وجود داشته باشد آن را به یک اقتصاد آسیب‌پذیر تبدیل می‌کند که دشمن می‌تواند با اندک فشاری سلامت اقتصادی کشور را تهدید کند. در مسئله تحریم‌ها نیز دشمن از همین نفتی‌بودن اقتصاد ما سوءاستفاده کند. ادامه دارد
فسادزایی و فسادزدایی از اقتصاد
تفکیک عوامل و زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی‌قانونی بروز فساد اقتصادی کار چندان دقیقی نیست، پیوستگی بسیار زیاد عوامل باهم نشان‌دهندۀ این واقعیت است که وقوع فساد اقتصادی تنها ظاهر قضیه است و در پس پردۀ آن عوامل مختلفی قرار دارند که معمولاً به‌جای پرداختن به آن، به سطح و ظاهر فساد توجه می شود. ادامه دارد
بیشتر ببینید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.